See English Version

بررسی اجمالی کنفرانس

دوازدهمین کنفرانس بین المللی  مهندسی و تکنولوژی (12ISET)یک کنفرانس با داوری بین المللی است که به پیشرفت نظریه و عملیات در زمینه آموزش اختصاص دارد. این کنفرانس با گردهم آوری متخصصان رشته های مختلف، امکان ایجاد همکاری تعالی بخش بین دانشگاهیان و متخصصان علمی را فراهم می­سازد.

طی دهه اخیر، کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی  در نقاط مختلف جهان شبکه هایی از محققان پیشتاز و پیشرو در زمینه های مختلف مهندسی و تکنولوژی را گرد هم آورده است. هدف کنفرانس  ارائه فرصت برای دانشگاهیان و متخصصان در زمینه های مختلف آموزشی با منافع متقابل برای شکستن شکاف دانش، ارتقاء عزت نفس برای انجام تحقیقات و تحول نطام آموزشی جهان است.

دوازدهمین کنفرانس بین المللی  مهندسی و تکنولوژی مقالاتی را پذیرش می­کند که شامل آنالیز مفهومی، پیاده ­سازی طراحی و ارزشیابی عملکرد می­شود.  مقالاتی که برای کنفرانس پذیرفته خواهند شد، می توانند در یکی از مجله های پشتیبان کنفرانس منتشر شوند و و برای نویسندگان برگزیده کنفرانس چاپ مقالات به صورت رایگان انجام خواهد شد. ارسال مقالات به زبان انگلیسی و فارسی (برای پژوهشگران ایرانی) پذیرفته می شود. 

    این کنفرانس جزو کنفرانس های معتبر عرصه مهندسی و تکنولوژی ، دانشگاه های نروژ  بوده و مقالات ارائه شده در آن تحت تائید و حمایت اکثر دانشگاه های معتبر جهان و سازمان های علمی و پژوهشی وابسته و سفارتخانه ها می باشد.