See English Version

دعوت نامه

دعوت نامه بیان می کند که درخواست ارسال و درخواست ثبت نام شما توسط کمیته علمی کنفرانس پذیرفته شده است. این دعوت نامه به زبان انگلیسی خواهد بود که می تواند برای درخواست اخذ ویزا کمک شایانی نماید. البته لازم به ذکر است که این نامه تضمین کننده دریافت ویزا نیست. دعوت نامه ها تنها پس از ثبت نام و پرداخت هزینه برای شما تکمیل شده و به صورت ایمیل ارسال می گردد. برای درخواست نامه دعوت نامه، مدارک زیر را به صورت ایمیل ارسال کنید:

- فرم ثبت نام

- فیش پرداختی

- عکس پرسنلی(در سایز عکس پاسپورت)

- اسکن کپی گذرنامه

لطفا توجه داشته باشید کسانی که نیاز به اخذ ویزا دارند، کمیته برگزار کننده در خصوص کنترل پروسه درخواست ویزا تا دریافت آن هیچگونه مسئولیتی را قبول نمی کند و هیچ گونه ارتباطی با سفارت و کنسولگری ندارد. توجه داشته باشید که مدت زمان دریافت ویزا ممکن است نسبت به افراد مختلف، متفاوت باشد، بنابراین به شدت توصیه می شود تا به منظور تسریع در روند برنامه های خود در اسرع وقت اقدام نمایید. همچنین کنفرانس هیچ مسئولیتی در خصوص ممنوعیت، تغییر، بحث و تبادل نظر در خصوص تصمیم وزارت امور خارجه در قبال درخواست شما را نمی پذیرد.